Om binnen de typografische wetmatigheden van boekproducties, periodieken, magazines en kranten de vrijheid te nemen om buiten de marges te treden, geeft voldoening wanneer het resultaat prettig wegleest, de opmaker zich aan het bladspiegelt en de lettertypes stiekem de tekstschrijver pootje lichten.