Voor een gevarieerd aantal opdrachtgevers verzorgen wij de uitgave van periodieken. Zoals voor enkele scholengemeenschappen, een woningstichting, diverse dienstverlenende bedrijven en een gemeentegids. Bij veel van deze uitgaven verzorgen wij ook de advertentieacquisitie. De verkregen advertenties moeten dan geheel of gedeeltelijk kosten dekkend zijn. Natuurlijk lukt dit niet altijd voor de volle honderd procent - het blijft wel ons streven.